Sepleriň elýeterliligi

Orsýetli tanymal blogger: 'Putin ýeňiş gazansa, protestler dowam eder'


Orsýetiň oppozisiýasyndaky blogger Alekseý Nawalnyý Amerikanyň telewideniýesinde çykyş edip, eger-de 4-nji martdaky saýlawlarda Putin ýeňiş gazansa, özüniň we beýleki oppozisiýa protestçileriniň saýlawlary kabul etmejekdiklerini aýtdy.

Nawalnyý bu barada çarşenbe güni giçlik PBS "Newshour" telekanalynda aýtdy. Ol syýasy reformalary amala aşyrmak, şeýle-de täze saýlawlary geçirmek talaplary berjaý edilmese, protestleriň dowam etdiriljekdigini hem belläp geçdi.
XS
SM
MD
LG