Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täjigistanda elektrik togunyň bahasy gymmatlaýar


Täjigistanda 1-nji aprelden başlap, elektrik togunyň içerki sarp ediş üçin nyrhy 20% gymmatlaýar. Bu barada täjik hökümeti habar berýär.

Döwlet eýeçiligindäki “Barki Tojik” energiýa kompaniýasynyň yglan etmegine görä, geljekde elektrik togunyň berlişi-de çäklendiriler.

Bu habary Täjigistanyň “Yslamyň gaýtadan döreýşi” atly oppozision partiýasy derrew tankytlady. Onuň aýtmagyna görä, elektrik togunyň bahasynyň ýokarlanmagy ozalam garyp güzerandaky täjik halkynyň durmuşyny has-da agyrlaşdyrar.

Häzir täjigistanlylara her günde 5-6 sagat çemesi elektrik togy berilýär. Resmileriň aýtmagyna görä, elektrik togunyň berlişiniň ýene-de azaldylmagy her günde 3 ýa-da 4 sagat elektrik berilýän regionlara has köp tok bermek maksady bilen planlaşdyrylýar.

Resmiler iri gidroelektrik stansiýasy ýerleşýän “Nurak” kölünde suwuň derejesiniň peselmeginiň elektrik toguny öndürmäge päsgel berýändigini aýdýarlar.
XS
SM
MD
LG