Sepleriň elýeterliligi

Aşyrguly Baýryýew poeziýa barada


Aşgabatly şahyr hem žurnalist Aşyrguly Baýryýew
Nowruz bilen bir hatarda 21-nji mart Poeziýanyň halkara günüdir. Şeýle karar 1999-njy ýylda ÝUNESKO-nyň baş konferensiýasynda kabul edildi. Poeziýa güni ilkinji gezek Parižde bellendi.

“Poeziýa – häzirki zaman adamynyň iň ýiti hem çuňňur ruhy soraglaryna jogap bolup biler. Ýöne munuň şeýle bolmagy üçin mümkin boldugyndan oňa köpüräk jemgyýetçilik ünsüni çekmek gerek” diýlip, ÝUNESKO-nyň kabul eden kararynda bellenýär.

Häzirki türkmen poeziýasy adamlaryň ruhuna goldaw, ýiti soraglaryna jogap bolup bilýärmi? Bu barada Azatlyk Radiosy aşgabatly şahyr hem žurnalist Aşyrguly Baýryýew bilen söhbetdeş boldy.Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG