Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Janly tebigatyň muzeýinde

2010-njy ýylda gurluşygy tamamlanyp, ulanylmaga berlen Gökderedäki Janly tebigatyň milli muzeýine diňe aşgabatlylar däl, eýsem, ýurduň ähli etraplaryndan paýtagta gezelenje gelýänler hem dünýäniň dürli künjeklerinden getirilen täsin haýwanlara tomaşa etmäge barýarlar.

XS
SM
MD
LG