Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG-de Siriýa gözegçi ibermek kararyna gelindi


BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşi Siriýa BMG-niň harby gözegçileriniň ilkinji toparyny ýerleşdirmäge ygtyýar berýän rezolýusiýa biragyzdan ses berdi.

Amerikan ilçisi Sýuzan Raýs ses berişligiň jemini yglan edip, şeýle diýdi: “Rezolýusiýa ses berişligiň jemi şeýle: rezolýusiýa taslamasynyň haýryna 15 ses berildi. Rezolýusiýa taslamasy 2012-niň 2042 rezolýusiýasy hökmünde biragyzdan kabul edildi.”

Bu rezolýusiýa birnäçe günüň içinde Siriýa ugramagyna garaşylýan 30 synçyny tassyk etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG