Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Soňky jaň" dabaralary

Bu gün irden, tutuş ýurtda bolşy ýaly, Aşgabadyň orta mekdeplerinde-de gün aýdym-sazly şagalaňlar bilen başlandy. Aşgabadyň Parahat mikroraýonynda ýerleşýän 52-nji we 55-nji orta mekdeplerde hem şeýle dabaralar geçirildi. Bu şagalaň ýurduň orta mekdeplerinde geçirilýän “soňky jaň” baýramy bilen bagly.

XS
SM
MD
LG