Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

TI: korrupsiýa Ýewropadaky durnuklylyga ýaramaz täsir edýär


Çarşenbe güni korrupsiýa garşy göreş alyp barýan halkara “Transparency International” guramasy öz ýaýradan hasabatynda Ýewropadaky maliýe krizisine korrupsiýanyň sebäp bolýandygyny bellpädir.

Hususan-da, bu hasabatda hususy biznesler bilen hökümetleriň arasyndaky ýakyn gatnaşyklaryň Ýewropada korrupsiýa problemasyny döredýändigi we munuň-da öz gezeginde Ýewropanyň ykdysady durnuklylygyna ýaramaz täsir edýändigi nygtalypdyr.

Bu gurama 2011-nji ýylyň dowamynda Ýewropanyň tas her bir ýurdunda diýen ýaly döwlet dolandyryşynda bar bolan problemalaryň maliýe we syýasy krizisleriň ýaramazlaşmagyna itergi berendigini aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG