Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystanly esger 15 adamy öldürenligini boýun alypdyr


Penşenbe güni Gazagystanyň Baş prokuraturasynyň metbugat sekretary gazak-hytaý serhet ýakasynda 14 sany serhetçiniň we bir tokaý sakçysynyň ölüminde şol ýerdäki serhet postunda gulluk eden esgere garşy jenaýat aýyplamasynyň bildirilendigini mälim etdi.

Onuň aýtmagyna görä, rýadowoý Wladislaw Çelah geçen hepde gazak-hytaý serhet ýakasynda öz gullukdaşlaryny we tokaý sakçysyny öldürendigini boýun alypdyr.

Prokuraturanyň resmisi bu ganly waka serhet gullukçylarynyň arasynda ýüze çykan içerki konfliktiň sebäp bolandygyny aýtdy, emma ol bu barada anyk maglumat bermedi.

Geçen hepde şol gürrüňi edilýän serhet postunuň töwereklerinden 14 sany serhetçiniň we bir tokaý sakçysynyň jesedi tapylypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG