Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Prezident Ýanukowiç Timoşenkony deputatyň ölüminde aýyplady


Çarşenbe güni Ukrainanyň prezidenti Wiktor Ýanukowiç “Bloomberg” habar gullugyna beren interwýusynda ýurduň ozalky premýer-ministri Ýuliýa Timoşenkonyň Ukrainanyň bir deputatynyň ölümine-de dahylly diýlip hasaplanýandygyny aýtdy.

Ýanukowiç bu interwýusynda: “Timoşenkonyň gatnaşmagynda dürli hili jenaýat işleri amala aşyrylypdyr, şol sanda, deputat Şerbanyň öldürilmegi-de. Munuň üçin belli bir matlaplar bolupdyr” diýip, belledi.

Uly biznese eýelik edýän deputat Ýewgeniý Şerban 1996-njy ýylyň noýabrynda Donesk şäherinde atylyp öldürilipdi. Şonda prokuratura işgärleri onuň ölüminiň energiýa resurslaryna kontrollyk ugrundaky bäsleşikler bilen baglanyşykly bolmagynyň mümkindigini öňe sürüpdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG