Sepleriň elýeterliligi

M. Berdiýew: 'Geliň, ýurdy galdyralyň!' diýmeli


Aşgabat, 2010-njy ýyl.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 12-nji iýunda ýurduň Ylymlar Akademiýasyna baryp, alymlar bilen türkmen ylmyny ösdürmek barada maslahat etdi.

Şeýle-de ol ýurtda geçirilýän ylmy barlaglary giňeltmek üçin döwlet serişdelerinden 10 million amerikan dollaryny bölüp bermek baradaky karara gol çekdi.

Azatlyk Radiosy türkmen lideriniň bu ädimi barada Gollandiýada ýaşaýan türkmen alymy, etnograf Muhammetgeldi Berdiýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG