Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanda Ýokary suduň çykaran karary maslahatlaşylýar


Pakistanyň Ýokary sudunyň premýer-ministr Ýusuf Reza Gilanini wezipeden boşatmak barada çykaran höküminden soň, çarşenbe güni pakistanyň prezidenti bu mesele bilen bagly gyssagly maslahatyny dowam etdirdi.

Sişenbe güni Pakistanyň Ýokary sudy premýer-ministr Ýusuf Reza Gilanini prezident Asif Ali Zardarä garşy korrupsiýa bilen bagly derňew işleriniň täzeden ýola goýulmagyna päsgel berenlikde günäli tapyp, onuň premýer-ministrlik wezipesinden gitmelidigi barada höküm çykardy.

Ýokary suduň çykaran bu hökümi soňky wagtlar Pakistanyň hökümeti bilen sud häkimiýetiniň arasynda dowam edip gelýän dartgynlylygy has-da ýitileşdirdi.
XS
SM
MD
LG