Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistanyň prezidenti türkmen diplomaty bilen gepleşik geçirdi


Penşenbe güni Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari öz wezipesinden gidýän Türkmenistanyň bu ýurtdaky ilçisi Sapar Berdiniýazow bilen ýörite duşuşyk geçirdi.

Bu duşuşykda Asif Ali Zardari türkmen diplomaty Sapar Berdiniýazowyň bu ýurtda 17 ýyllap dürli wezipelerde alyp baran diplomatik işleriniň ähmiýetine ýokary baha berýändigini aýtdy.

Pakistanyň prezidenti Türkmenistan bilen Pakistanyň gatnaşyklarynyň ösdürilmegine uly gyzyklanmanyň bardygyny-da nygtady.

Ýöne Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisiniň öz wezipesinden gitmeginiň sebäpleri barada anyk maglumat alynmady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG