Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistanyň premýer-ministrine Zardariniň işi bilen bagly iki hepde möhlet berildi


Pakistanyň Ýokary sudy ýurduň täze premýer-ministri Raja Pervez Aşrafa Şwesariýanyň hökümetine ýüzlenip, prezident Asif Ali Zardariniň parahorluk bilen bagly işini açmagyna ýene-de iki hepde möhlet berdi.

Ýurduň ozalky premýer-ministri Ýusuf Raza Gilani Şwesariýanyň hökümetine şeýle haýyşnama ýazmandygy üçin, wezipesinden çetleşdirilipdi. Şu aýda Pakistanyň sudy Raja Perwez Aşrafyň hem ozalky premýer-ministriň ykbalyny gaýtalap biljekdigini gytaklaýyn duýdurypdy.

Iki ýyl çemesi wagt bäri, Pakistanyň hökümeti prezident Zardariniň ýurduň baştutany hökmünde el degirilmezlik hakynyň bardygyny öňe sürüp, suduň edýän çagyryşyna garşy çykyp gelýärdi.
XS
SM
MD
LG