Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: “Wosmoýdaky” jaýlar ýykylýar

Aşgabat şäheriniň Çandybil etrabyna degişli, ilat arasynda “wosmoý” diýlip atlandyrylýan raýonyň Nurberdi Pomma, Kerki köçelerindäki, Atamyrat Niýazow şaýolunyň ugrundaky hojalyklaryň jaýlary ýykylýar. Bu köçeleriň ugrundaky käbir jaýlaryň eýeleriniň gerekmejek öý goşlaryny satlyga çykarandyklaryny görmek bolýar. Suratlar 1-4-nji awgust aralygynda düşürildi.

XS
SM
MD
LG