Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýumrulýan jaýlaryň gurluşyk materiallary satylýar

Ýaşaýyş jaýlary ýumrulýan raýonlarda sökülen jaýlaryň howlularynda şol jaýlardan galan kerpiçleriň, plitalaryň, gapylaryň, penjireleriň we beýleki gurluşyk materiallarynyň örülip goýlandygyny görmek bolýar. Olar satylýar.

XS
SM
MD
LG