Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystandaky operasiýada 9 sany ýaragly adam öldürildi


Anna güni Gazagystanyň resmileri Almaty şäherinden uzak bolmadyk bir obada geçirilen ýörite operasiýada “terrorçy” diýlip hasaplanylýan 9 adamyň öldürilendigini mälim etdiler.

Gazagystanyň Baş prokuraturasynyň metbugat sekretary Nurdaulet Suindikow bu gürrüňi edilýän adamlaryň Almatydan 15 kilometrlikde ýerleşýän Tan obasyna baran howpsuzlyk işgärlerine garşy ok atyp, garşylyk görkezendiklerini aýtdy.

Onuň aýtmagyna görä, özara atyşykda ýerli parahat ýaşaýjylardan ejir çeken bolmandyr.
XS
SM
MD
LG