Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Lebapda pagta möwsümi: okuw we söwda ikinji orunda

Lebap welaýatynda ilatyň köpçülikleýin pagta ýygymyna sürülýändigi aýdylýar. Käbir etraplarda dükançylaryň dükanlary ýapdyrylyp, olar hem pagta meýdanlaryna äkidilipdir. Käbir dükançylaryň aýtmaklaryna görä, olara agşam sagat 5-6-a çenli dükanlaryny açmaga rugsat edilmeýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG