Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabatda VII Halkara Kitap sergisi guraldy

Türkmenistanyň paýtagtyndaky “Sergi köşgünde” 24-nji sentýabrdan 26-njy sentýabra çenli aralykda guralan halkara kitap sergisi ýurduň kitap muşdaklaryna ýurt içindäki neşirýatlaryň önümleri bilen bir hatarda daşary ýurtlarda, dürli temalardan çap edilen kitaplary hödürledi. Türkmen metbugaty bu sergä dünýäniň 26 ýurdundan 150-ä golaý çaphana wekiliniň, edebiýat we iş adamlarynyň gelendigini aýdýar.

XS
SM
MD
LG