Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ermenistanyň prezidenti Bakuwy urşa taýýarlanmakda aýyplaýar


Şenbe güni Ermenistanyň prezidenti Serž Sarkisýan “Roýter” habar agentligine beren interwýusynda Azerbaýjany Ermenistana garşy uruş hereketlerine taýýarlyk görmekde aýyplady.

Hususan-da, ol Daglyk-Garabag regiony bilen baglanyşykly dawalar sebäpli Azerbaýjanyň çakdanaşa uly möçberde ýarag toplap, güýçli depginde täze urşa taýýarlyk görýändigini öňe sürdi.

Ýöne, şol bir wagtyň özünde-de, prezident Sarkisýan Ermenistanyň bu dawaly meseläni gepleşikler arkaly çözmeklige umyt edýändigini aýtdy.

1990-njy ýyllaryň başlarynda Azerbaýjanyň territoriýasyndaky Daglyk-Garabag regionynyň Ermenistanyň güýçleri tarapyndan kontrollyga alnaly bäri bu iki ýurduň arasyndaky dartgynlylyk dowam edip gelýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG