Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Söýgiň täze Türkmen dessany


19 ýaşyndaky Abdulnazar
19 ýaşyndaky Abdulnazar
Owganystanly etniki türkmenlerden bolan Abdulnazar, ýakynda türkmenleriň söýgi dessanlardaky ýaly bir ýagdaýy başdan geçirdi. Demirgazyk Owganystanda ýaşaýan 19 ýaşlaryndaky bu ýaş ýigit, telefon arkaly Amyderýanyň Özbegistan tarapynda ýaşaýan 19 ýaşly gyz Salamat bilen tanyşýar.

Gepleşik soňy bilen söýgä ýazyp, olaryň arasynda biri-birini görmek arzuwy kemala gelýär. Şunlukda, Abdulnazar duşuşmagyň özboluşly ýolunmy tapyp, Amy derýany balonyň kömegi bilen ýüzüp geçip, söýýän gyzyna gowuşýar.

Abdulnazaryň özüniň söýgüsi we başdan geçirmeleri barada Azatlyk Radiosyna beren gürrüňlerini diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň!
XS
SM
MD
LG