Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen zenany: Çagamyň geljegi üçin işleýän


Gartaşan aýal gujagynda bir çagany saklaýar
Garaşsyzlyk ýyllarynda işsizlik problemasynyň kem-kem artmagy netijesinde türkmenistanly köp ene-atalaryň eklenç gözleginde daşary ýurtlara işlemäge gitmek tendensiýasy-da güýçlendi.

Şu günki gün Türkmenistanda ene-atalary daşary ýurtlarda işleýän we özleri-de eneleridir-mamalary bilen galan çagalaryň sanynyň juda köpdügi aýdylýar. Şu günki gün iş we eklenç gözleginde türkmenistanly raýatlaryň köp barýan ýurtlaryndan biri-de Türkiýe.

Azatlyk Radiosy iki çagasyny Lebap welaýatynda yzynda galdyryp, ol ýerä işlemäge baran şeýle ildeşlerimizden biri bilen sohbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşaky düwma basyň!

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG