Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen zenany: Çagamyň geljegi üçin işleýän


Gartaşan aýal gujagynda bir çagany saklaýar
Garaşsyzlyk ýyllarynda işsizlik problemasynyň kem-kem artmagy netijesinde türkmenistanly köp ene-atalaryň eklenç gözleginde daşary ýurtlara işlemäge gitmek tendensiýasy-da güýçlendi.

Şu günki gün Türkmenistanda ene-atalary daşary ýurtlarda işleýän we özleri-de eneleridir-mamalary bilen galan çagalaryň sanynyň juda köpdügi aýdylýar. Şu günki gün iş we eklenç gözleginde türkmenistanly raýatlaryň köp barýan ýurtlaryndan biri-de Türkiýe.

Azatlyk Radiosy iki çagasyny Lebap welaýatynda yzynda galdyryp, ol ýerä işlemäge baran şeýle ildeşlerimizden biri bilen sohbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşaky düwma basyň!
XS
SM
MD
LG