Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Galina: Öýlerimiz sowuk


Bir jaýyň içi
Bir jaýyň içi
Geçen ýylda dekabryň soňky günlerinde Türkmenistanyň Mary we Lebap welaýatlarynyň köp ýerlerinde birnäçe günläp elektrik togunyň kesilendigi habar berilipdi.

Mundan daşary, paýtagt Aşgabatda-da elektrik togunyň kesilmegi, ýylylyk sistemasynyň talabalaýyk işlemezligi ýaly hadysalaryň seýrek däldigini käbir ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar.

Şu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň paýtagtyň Gündogar bulwarynyň ýaşaýjysy Galina Kuliýewa bilen geçiren sohbetdeşligini diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň!

XS
SM
MD
LG