Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan: Elektrige mätäç “özgerişlikler” zamany


Toguň kesilmek problemasynyň käte hatda paýtagt Aşgabatda-da ýüze çykýandygy habar berilýär.
Dekabryň soňky günlerinde Türkmenistanyň Mary we Lebap welaýatlarynyň köp ýerlerinde ilat birnäçe günläp elektrik togundan mahrum boldy.

Şeýle problemanyň käte hatda paýtagt Aşgabatda-da ýüze çykýandygy habar berilýär.

Eýsem, elektrik üpjünçiliginde şeýle problemalaryň yzygiderli dowam edip gelmegine nämeler sebäp bolýar? Bu barada ýerli spesialistler nähili pikirde?

Azatlyk Radiosy şu mesele bilen gyzyklanyp, türkmenistanly graždan aktiwisti, kommunikasiýa ugrundan bilermen Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Şu söhbetdeşligi diňlemek üçin aşaky düwmä basyň:

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG