Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gaýyn ene - gelin düşünişmezlikleri


“Owadan gelin toýy bezär, akylly gelin – öýi”
“Owadan gelin toýy bezär, akylly gelin – öýi” diýen bir pähim bar. Emma Mary welaýatynyň 50 ýaşly ýaşaýjysy Abadan Berdiýewanyň sözlerinden çen tutulsa, onda häzirki türkmen gelinleriniň köpüsiniň gylyk häsiýeti bu paýhasa gabat gelmeýäne meňzeýär. Eýsem Abadan daýzany biynjalyk edýän zat näme? Habarçymyz Soltan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşaky düwmä basyň!Lebaply ýaş gelin Nigara bolsa, gaýyn eneleriň hem gelinlere azar berýän ýagdaýlarynyň seýrek däldigini aýdýar. Onuň Azatlyk Radiosyna beren gürrüňini aşaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG