Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanyň awtobus abadançylygy

Aşgabada getirilip başlanan “Hýundaý” kysymly awtobuslaryň ilkinjileriniň reňki ak bolansoň il içinde olara “ak Hýundaý” diýlip at berilipdir. Ýöne, olaryň arasynda gök, ýaşyl reňklileri hem bar.

Şol bir wagtyň özünde şäherara gatanaw üçin we ýurduň çetindäki oba-şäherlerinde köne awtobuslaryň ulanylmlagynyň dowam etdirilýändigi-de habar berilýär.

XS
SM
MD
LG