Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täjik-gyrgyz serhedindäki durmuş

Merkezi Aziýanyň doly derejede anyklanylmadyk serhetleri ýüz ýyllyklaryň dowamynda dartgynlylygyň sebäbi bolup gelýär. Suratçy Swetlana Zelenskaýa Fergana jülgesinde ýaşaýan Gulbibi Isaýewanyň durmuşyny suratlarda beýan edýär. Çeşme: Kloop.kg

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG