Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşyklar gününi nädip garşy almakçy?


Iki juwan ýürek şekillerinde öz duýgularyny ýazyp beýan edýär. Türkiýe.
Iki juwan ýürek şekillerinde öz duýgularyny ýazyp beýan edýär. Türkiýe.
14-nji fewralda dünýäniň aglaba ýurtlarynda Walentin güni, ýagny Aşyklar güni bellenip geçilýär. Bu gün, däp bolşuna görä, juwanlar sowgatlar berip, birek-biregini gutlaýarlar. Siz bu baýramçylyk mynasybetli öz hallaşýanyňyza näme sowgat bermekçi? Bu güni nädip bellemekçi bolýarsyňyz?
XS
SM
MD
LG