Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

The National Geographic jemgyýetiniň nusgawy suratlary

1988-nji ýylyň ýanwar aýynda, alymlardan we höwesjeňlerden düzülen kiçi topar “Jemgyýetde geografiki bilimleri ýaýratmak we ösdürmek” maksady bilen “The National Geographic” jemgyýetini döretdiler. Şol žurnalyň birinji sany 1888-nji ýylyň oktýabr aýynda çap edildi. 125 ýyl geçen soň, häzirki wagtda agzalýan jemgyýet dünýäniň iň uly bilim we ylmy guramalarynyň biri boldy.

Bu wakanyň şanyna, “The National Geographic” jemgyýeti öz arhiwindäki 11 million suratdan käbirlerini köpçülige ýaýratdy. Şol suratlar agzalýan jemgyýetiň taryhyndaky iň möhüm pursatlary öz içine alýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG