Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan Döwlet baýdagynyň gününi belleýär


Aşgabatda Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçirilen çärelerden bir pursat. 19-njy fewral, 2013 ý.
19-njy fewralda Türkmenistanda Döwlet baýdagynyň güni milli baýramçylyk hökmünde bellenilip geçilýär. Bu baýramyň şanyna ýurtda dürli dabaraly çäreler geçirilýär.

Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Myrat Gurbanowyň Baýdak baýramynyň bellenilşi baradaky maglumatlaryny diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň!

Teswirleri gör (18)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG