Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

8-nji mart sowet şekillerinde

Aýallaryň hereketi mundan 100 ýyl töweregi ozal başlanan hem bolsa, Halkara aýal-gyzlaryň güni Sowet Soýuzynda bellenilip başlandy. 8-nji mart güni erkekleriň aýal maşgalalara gül desselerini we sowgatlary gowşurmaklaryna garaşylýar. Aşaky fotosergide sowet döwrüniň 8-nji marta bagyşlanan kartoçkalary ýerleşdirildi. (Suratlaryň aglabasynyň çeşmesi: retropost.ru.)

XS
SM
MD
LG