Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täze Tolkun 13/03/2013 ý.


Täze Tolkun
Ýaşlar gepleşiginiň bu sanynda Türkmenistanda petiklenen websahypalar barada gürrüň edip, bu mesele boýunça türkmen ýaşlarynyň pikirleri bilen tanyş bolduk. Şeýle-de gepleşigiň dowamynda petiklenen internet sahypalaryna girmegiň usullary barada söhbet etdik.

Ondan başga-da owganystanly türkmen aýdymçy Latifa Aziziniň ýerli telekanalda geçirilýän "Owgan Ýyldyzy" aýdym-saz bäsleşiginde gazanan netijeleri barada onuň bilen söhbetdeş bolup, Latifanyň sahnada başdan geçiren tejribeleri bilen tanyşdyk.

Programmamyzyň ahyrynda türkmenistanly talyp gyzlaryň arasynda geçirilýän "Talyp gözeli" atly bäşleşigiň netijeleri we oňa gatnaşmagyň şertleri barada durup geçdik.

Gepleşigi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG