Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Facebook: kim, näme üçin ulanýar?


Facebook sosial ulgamynyň sahypasy
Sosialbaker websaýtynyň berýän maglumatyna laýyklykda Türkmenistanda Facebook sosial ulgamynda 8320 adamyň hasaby bar. Eger siz hem olardan biri bolsaňyz, facebookda näme maksat bilen hasab açdyňyz, şol maksadyňyza ýetdiňizmi?

Teswirleri gör (13)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG