Sepleriň elýeterliligi

Facebook: kim, näme üçin ulanýar?


Facebook sosial ulgamynyň sahypasy
Sosialbaker websaýtynyň berýän maglumatyna laýyklykda Türkmenistanda Facebook sosial ulgamynda 8320 adamyň hasaby bar. Eger siz hem olardan biri bolsaňyz, facebookda näme maksat bilen hasab açdyňyz, şol maksadyňyza ýetdiňizmi?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG