Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Soňky jaň: Nähili geçirilmeli?


Aşgabadyň orta mekdepleriniň birinde gutardyş dabarasyndan bir pursat.
Mekdepler 25-nji maýda kakyljak soňky jaň dabaralaryna taýýarlanýarlar. Her ýyl bolşy ýaly bu ýyl hem ýüz müň gowurak türkmenistanlynyň mekdebi tamamlamagyna garaşylýar.

Bu çäräniň esasy tapgyrlaryndan biri hem soňky jaňdyr. Eýsem bu dabara nähili geçirilýär we nähili geçirilse gowy bolardy? Soňky jaňyň sizde galdyran täsirleri we tejribeleri nämelerden ybarat? Pikirleriňize garaşýarys.
XS
SM
MD
LG