Sepleriň elýeterliligi

Türkmenler we futbol


Futbol ýaryşyna tomaşa edýän türkmen jankoýerleri
Häzirki döwürde futbol boýunça ýurduň iň möhüm ýaryşlarynyň biri, ýagny futbol boýunça milli çempionat geçirilýär. Emma, müňlerçe adama niýetlenen stadionlarda geçirilýän bu ýaryşlara tomaşa etmäge barýan janköýerleriň sany 10-20 adamy geçenok.

Siz munuň sebäbini nämede görýärsiňiz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG