Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ogulnur: ‘Göwnüňden çykaranyňy ber’ diýdiler


Biletsiz ýolagçylar otlynyň geçelgesinde otyrlar. Türkmenistan
Duşenbe güni prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň käbir beýleki resmileriniň gatnaşmagynda geçiren wideoşekilli iş maslahatynyň dowamynda, “Demirgazyk-Günorta” täze transmilli demir ýoluň - türkmen-gazak böleginiň işe girizilmegi bilen baglylykda, bu pudagyň tapawutlanan işgärlerine döwlet sylaglaryny bermek baradaky permana gol goýdy.

Şol bir wagtda, türkmenistanlylaryň sözlerinden çen tutulsa, demirýol pudagy adaty raýatlaryň talabyny ödärden daşda. Ýerli habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan ildeşlerimiz kassalarda biletleriň ýetmezçilik edýändigini, parahorlugyň höküm sürýändigini aýdýarlar.

Maryly pensioner Ogulnur habarçymyz Soltan Açylowa öz başdan geçirenleri barada gürrüň berdi.

XS
SM
MD
LG