Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýaşlar we jynsy gatnaşyklar


Ýaş juwanlar
Türkmenistanda ýetginjek oglandyr gyzlara ýörite jynsy terbiýe berilmelimi?

Eger "hawa" bolsa, ol baradaky maglumatlar we terbiýe kim tarapyndan berilmeli: ene-ata, deň-duşlar, habar serişdelerimi ýa-da mekdeplerde ýörite bellenen mugallymlar tarapyndan?

Eger-de "ýok" bolsa, muny näme bilen delillendirýärsiňiz?

Teswirleri gör (75)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG