Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Baýram: Orsýet pasportymy berjek däl


Orsýetde zähmet çekýän işçi migrantlar.
Iki pasportly türkmenistanlylar raýatlyk saýlamak meselesine nähili garaýarlar. Olar Türkmenistanda köne pasportlaryň möhletiniň dolmagy bilen baglylykda näme etmekçi bolýarlar?

Azatlyk Radiosy Orsýetde işleýän türkmenistanly Baýram bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG