Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýaşlar jynsy terbiýä nähili garaýarlar?


Serbiýaly ýaş çatynjalar
Türkmenistanda ýetginjek oglandyr gyzlara ýörite jynsy terbiýe berilmelimi? Eger berilmeli diýseňiz, ýetginjeklere bu baradaky maglumat we terbiýe kim tarapyndan, näçe ýaşlarynda berilmeli?

Bu temadan daşary ýurtlarada ýaşaýan käbir türkmenistanly ýaşlar bilen geçirilen ýörite söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky dümä basyň.


XS
SM
MD
LG