Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Soňky jaň" dabarasyndan soň...


Studentler

25-nji maýda soňky jaň kakylyp, 100,000 - den gowrak okuwçy mekdebi tamamlady. Olaryň nobatdaky synagy bolsa ýokary okuw jaýyna girmek. Bilişiňiz ýaly bu Türkmenistanda aňsatlyk bilen geçilýän synag däl.

Bu tejribäni ozal başyndan geçiren ýaşlaryň belki gelejekgi talyplar üçin peýdaly boljak maslahatlary bardyr. Hany kimde, näme maslahat?

Teswirleri gör (18)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG