Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Stambul: Hökümete garşy protestler dowam edýär (4-5-nji iýun)

Türkiýede premýer-ministriň orunbasarynyň ötünç sorap eden çykyşyna garamazdan, Rejep Taýyp Erdogana garşy gazaply protestler dowam etdi.

31-nji maýdan bäri geçirilýän protestlerde polisiýanyň demonstrantlar bilen çaknyşygynda ýüzlerçe adam ýaralandy.

Çaknyşyklar adamlaryň, türk hökümetiniň Stambulyň Taksim meýdanyndaky agaçlary kesmek baradaky planyna garşylyk görkezmegi bilen başlanypdy. Ýöne soňy bilen şol çaknyşyklar tutuş ýurtda hökümete garşy nägilelikleri artdyrdy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG