Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyzy gulpagyndan, oglany gulagyndan?


Çagalar
Türkmeniň "Gyz bolsa gulpagyndan, oglan bolsa gulagyndan çek" diýen sözi bar. Türkmenistanda hem edil şu usulda çagalaryny terbiýeleýän ene-atalaryň hem az däldigi barada il arasynda gürrüňler bar.

Eýsem türkmenistanda çagalary terbiýelemekde ulanylýan iň ýörgünli usul näme? we bu usula siziň garaýyşyňyz nähili? Bu soraga türkmenistanly ýaşlaryň beren jogaplaryny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG