Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Ertekiler dünýäsi"

Aşgabatdaky "Ertekiler dünýäsi" seýilgähinden suratlar. Dynç günleri, il içinde "disneýlend" hem diýlip atlandyrylýan bu seýilgähe gelýän adamlaryň sany has-da köp bolýar.
Köpräk görkez

XS
SM
MD
LG