Sepleriň elýeterliligi

Myrat: "Tanşyň bolsa pasporty çalt alýaň"


Aşgabatdaky migrasiýa gullugynyň binasy.
Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň talaplaryna laýyklykda, şu ýylyň 10-njy iýulyndan soň daşary ýurtlara gitmek isleýän Türkmenistanyň islendik raýaty diňe täze biometrik pasporty bilen ýurtdan çykyp biler.

Bu hem pasport edaralarynyň öňüne adamlaryň köplük bilen ýygnanmagyna sebäp bolup, uzyn nobatlary emele getirýär. Eýsem, paýtagt Aşgabatdaky migrasiýa gullygynda biometrik pasport almak boýunça ýagdaý nähili?

Bu barada Azatlyk Radiosy Aşgabatdaky habarçysy Myrat Gurban bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG