Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Wetteland: 'Aýdymçylar beýle konsertlerden gaça durmaly'


Ruweýda Attiýanyň Aşgabatda beren konsertinden bir pursat. 28-nji dekabr, 2012 ý.
Türkmenistanda dowam edýän medeniýet hepdeliginiň çäginde 29-njy iýunda "Awazada" geçiriljek konserte daşary ýurtly ençeme meşhur aýdymçylaryň, şol sanda ABŞ-ly estrada ýyldyzy Jenifer Lopeziň hem gatnaşmagyna garaşylýar.

Şol bir wagtda türkmen hökümeti adam hukuklaryna gözegçilik edýän halkara guramalarynyň hasabatlarynda media azatlygy boýunça iň ýaramaz orunlarda ýerleşdirilip gelinýär.

Bu zatlar nazara alnanda, meşhur estarada aýdymçylarynyň Türkmenistana barmagy olaryň abraýyna nähili täsir ýetirer?

Bu sorag bilen gyzyklanyp, Azatlyk Radiosy Helsinki komitetiniň Merkezi Aziýa boýunça proýektleriniň guramaçysy we maslahatçysy Lena Wetteland bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (6)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG