Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Jeren: 'Üç ýyl garaşyp, daşary ýurda çykdym'


Türkmen studentleri
Türkmenistanda soňky ýyllar ýaşlar üçin okuw mümkinçilikleriniň uly problema bolup durýandygy aýdylýar. Bu problema birinjiden okuw orunlarynyň azlygy bilen bagly bolsa, ikinjiden ýokary bilimdäki karrupsiýa bilen bagly hasaplanýar.

Bu ýagdaý garyp maşgalalardan bolan zehinli ýaşlaryň her ýyl diýen ýaly ekzamenden ýykylmagyna sebäp bolýar. Bu hem käbir ýaşlaryň ýokary okuwyň gözleginde daşary ýurtlara okamaga gitmegine sebäp bolýar.

Azatlyk Radiosy häzirki wagtda Türkiýäniň Ankara uniwersitetinde inženerlik ugrundan bilim alýan özüni Jeren diýip tanyşdyran türkmen talyby bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG