Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Aşgabadyň ýollary


Golaýda Aşgabadyň günorta böleginde “10 ýyl abadançylyk” (öňki ady Moskowskiý) köçesiniň Bitaraplyk köçesi bilen birleşýän ýerinden Bekrewä çenli uzaýan bölegi dabaraly ýagdaýda açyldy. Şol bir wagtyň özünde, aşgabatlylar paýtagtyň käbir köçeleriniň ünsden düşürilýändigini aýdýarlar.

XS
SM
MD
LG