Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýaşlar we hünär


Türkmen talyplary
Şu günler Türkmenistanda ýaşlaryň bir topary ýokary okuw jaýlaryny, hünär mekdeplerini tamamlap, öz alan hünärleri bilen durmuşyň täze bir sahypasyny açmaga gadam basýarlar.

Şeýle-de, daşary ýurtlarda okan türkmenistanlylaryň hem bir topary, alan hünärleri bilen ýurtlaryna, yza, watana dolanýarlar.

Eýsem, ýaşlar öz hünärleri boýunça iş tapyp, köňüllerinde beslän arzuwlaryna ýetip bilerlermi? Bu meselede nähili kynçylyklar bar? Kynçylyklar ýa meseleler nähili tagalla edilende aradan aýrylar? Bu meselede ýaşlaryň öz rollary nähili bolmaly?

Bu mesele barada Azatlyk Radiosynyň aşgabatly 18 ýaşly Ogulşat bilen interwýuny, şeýle-de daşary ýurtlarda okap ýören türkmenistanlylar bilen geçirlen tegelek stol söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG