Sepleriň elýeterliligi

Aýgül: 'Ýewropadaky iň arzan uniwersitetler Çehiýada'


Çehiýanyň paýtagty Pragadaky "Wlatawa" derýasynyň kenary
Şu günler ýokary bilimini daşary ýurtlarda dowam etdirmek isleýän türkmenistanly ýaşlar daşary ýurtlardaky stipendiýaly okuwlaryň we uniwersitetleriň gözleginde bolýarlar.

Azatlyk Radiosy ýokary bilimini daşary ýurtda dowam etdirmek isleýän Türkmenistandaky ýaşlara daşary ýurtdaky uniwersitetler we şol ýerde okamagyň aýratynlyklary, oňaýly hem-de oňaýsyz taraplary barada maglumat bermek maksady bilen ýokary bilimini daşary ýurtda dowam etdirýän türkmen talyplary bilen söhbetdeş bolýar.

Azatlyk Radiosynyň häzirki wagt ýokary bilimini Çehiýada dowam etdirýän Aýgül bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG