Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tagtabazaryň Kerpiç zawodynda iş agyr, töleg ujypsyz


Tagtabazaryň Kerpiç zawodynda iş agyr, töleg ujypsyz
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:43 0:00

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda ýerleşýän döwlete degişli #9-njy gurluşyk gurnama müdirliginiň bu kerpiç zawodynyň işgärleri howanyň iň maýlan häzirki günlerinde, iş tertibi boýunça ýylyň iň gyzgalaňly günlerini başdan geçirýärler. Kerpiçe talap köp, zawodyň jemi 20-25 adamdan ybarat işçiler topary bolsa talaby ödärden ejiz. Zawodyň işgärleriniň aýtmaklaryna görä, töleg az bolansoň, adamlar zawoda işe girmäge höwesli däl. Zawodda wagonetka diýilip atlandyrylýan bir tigirjigi doldurany üçin, işgärlere diňe bir manat tölenýär. Her tigirjige bolsa 284 kerpiç girýär. Işiň agyrdygyna garamazdan, zawodda kämillik ýaşyna ýetmedik ýaşlary we zenanlaryda görmek bolýar.

XS
SM
MD
LG