Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Türkmenabatda ýüzärlikçiler köpelýär


Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň bazarlarynda soňky ýyllar ýüzärlik ýakyp pul dileýän ýaş ýigitlere, çagalara, hat-da uly ýaşly zenanlara köp duş gelse bolýar. Ýüzärlikçiler bazarlaryň içinde-de aýlanýarlar. Çaga ýüzärlikçiler bolsa esasan-da jemgyýetçilik transportlarynyň öňüne baryp awtobusdan düşýän adamlara dürli alkyş sözleri aýdyp, olardan pul dileýärler. Ilatyň arasynda olara pul berýänler bilen bir hatarda, ýaman göz bilen garaýanlar hem bar.

XS
SM
MD
LG